JavaScript đã bị tắt trong trình duyệt. Xin hãy bật lên. Làm thế nào để bạn sử cookies?.

Cách thêm trang web vào danh sách Adblock

Adblock là một plug-in của trình duyệt web có thể được cài đặt để chặn các cửa sổ quảng cáo và spam xuất hiện trên các trang web internet khác nhau. Adblock có thể có tác động xấu đối với việc hiển thị trang web. Để tránh điều này, thêm trang web vào danh sách các ngoại lệ cho plug-in.

Google Chrome

Thêm trang web vào ngoại lệ Adblock trên Google Chrome:

 1. Tìm biểu tượng plug-in trên góc phải của trình duyệt và nhấp chuột vào.
 2. Trong cửa sổ mở ra tắt plug-in cho trang web này.

Mozilla Firefox

Thêm trang web vào ngoại lệ Adblock trên Mozilla Firefox:

 1. Tìm biểu tượng plug-in trên góc phải của trình duyệt và nhấp chuột vào.
 2. Trong cửa sổ mở ra tắt plug-in cho trang web này.

Internet Explorer

Thêm trang web vào ngoại lệ Adblock trên Internet Explorer:

 1. Nhấp chuột vào bảng điều khiển phía trên trình duyệt.
 2. Trên thanh thực đơn kích hoạt tùy chọn "Thanh trạng thái"
 3. Tìm biểu tượng plug-in bên dưới cửa sổ trình duyệt và nhấp chuột vào.
 4. Trong cửa sổ mở ra tắt plug-in cho trang web này.

Opera

Thêm trang web vào ngoại lệ Adblock trên Opera:

 1. Tìm biểu tượng plug-in trên góc phải của trình duyệt và nhấp chuột vào.
 2. Trong cửa sổ mở ra tắt plug-in cho trang web này.

Safari

Thêm trang web vào ngoại lệ Adblock trên Safari:

 1. Tìm biểu tượng plug-in ở trên trình duyệt và nhấp chuột vào.
 2. Trong cửa sổ mở ra tắt plug-in cho trang web này.Tìm kiếm không hiển thị bởi vì bạn đã vô hiệu hóa «tham gia hồ sơ cả bạn trong tìm kiếm». Để xóa giới hạn bạn phải


Thanh toán dịch vụ thành công

Dịch vụ sẽ được kích hoạt trong vài phút.
Đồng ý

1 lỗi xảy ra

Tải lại trang và thử lại trong 5 phút
Đồng ý